Pressupost

Per tal d’obtenir un pressupost, envieu una descripció de l’encàrrec a l’adreça galdon.trad@gmail.com o utilitzant el formulari de la pestanya “Contacte“.

En el cas de les traduccions, podeu adjuntar el document original (el secret professional queda garantit).

Rebreu un pressupost gratuït i sense compromís en un termini màxim de 24 hores.